شــــكـــســــت عشقي

˙·٠•●♥ ME & MY REAL LOVE ♥●•٠·˙ DOOSET DARAM YEGANE ESHGHAM

محبت از هیچکی ندیدم

[ پنج شنبه 25 / 10برچسب:, ] [ 5 AM ] [ ♥●•٠·اصغرحاجي پور ♥●•٠· ] [ ]

دانلود آهنگ لکی جدید وفوق العاده قشنگ از اصغر حاجی پور بانام گلاره

TT


یـــک روز××

    یک روز میرسد...♥

    یک ملافه ی سفید پایان میدهد...♥

    به من...♥

    به شیطنت هایم...♥

    به بازیگوشی هایم...♥

    به خنده های بلندم...♥به خوبی هایم♥..........

    روزی که همه با دیدن عکسم بغض میکنند و میگویند:♥

    دیوانه، دلمان برای مسخره بازی هایت تنگ شده. ♥≧◔◡◔≦


_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________یادمون باشه××
پسر به دختر : اعتمادتو به من ثابت کن (✿◠‿◠)
همان لحظه دختر خود را عریان و لخت مادر زاد کردヅ
دختر به پسر : حال تو اعتمادتو به من ثابت کن ヅ
پسر تمام لباس هایش را تنش کرد✿◠‿◠)

یادمان باشد وقتی میگوییم تا آخرش هستیم ♥

آخرش بستن کمربندمان نباش✗✘

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________زندگـــــــــــِی××

اســــــــــــــــــــــمت مهم نیســــــــــــــــــ
سنـــــــتــــــــــ مهم نیســـــــــــــ

ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪتــــــــــ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴتـــــــــ

ﺗﺎﺭﯾﺦ " ﺗﺒﻠــــــــﻮﺭﺕ " ﻣﻬﻤـــــﻪ !...

ﺍﻫﻞِ ﮐﺠــــﺎ ﺑﻮﺩﻧتـــــــ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴتـــــــ ،

" ﺍﻫـــــﻞ ﻭ ﺑﺠــــــﺎ " ﺑﻮﺩﻧتــــــ ﻣﻬﻤﻪ !...
ﻣﻨﻄـﻘـــﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿتــــــــ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ،
" ﻣﻨﻄـــــﻖ ﺯﻧﺪﮔﯿیتتــــــــ " ﻣﻬﻤﻪ !.


_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________زیاد

ﺯﯾﺎﺩﺗﺤﻮﯾﻠﺶ ﺑﮕﯿﺮﯼ . . .

ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﯿﺸﻮﺩ . . .

ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﺮﺍ ؟

ﭼﻮﻥ . . .
ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥِ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﻝ ﻧﻤﯿﺒﺮﻩ . . .
ﺩﻝ ﻣﯿﺰﻧﻪ


_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________اگـــــــــه×××
اگه مَردی ... ؟!! مَرد بمون ... اگه نیستی ... نامَردی نکن ... !!

اگه تنهایی ... ؟!!
تنها بمون ... اگه نیستی ... تنهاش نذار ... !! اگه نجیبی ... ؟!!
نجابت کُن ... اگه نیستی ... هرزگی نکن ... !!

اگه عاشقی ... ؟!!
عاشق بمون ... اگه نیستی ... حُرمتِ عشقو نَشکَن


_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________حـــــــــــرمت××

בפ֗ـــــتر جــــوסּ! هر كســـے لیاقـــــت قلـــ♀ـــب پاكـــ♀ـــت رو نـــבاره!

بــﮧ هــر كســے اجــــازه ے سكونــــــت تو قلبــــت رو نــــבه!

كلامـــــت פـــــرمـــت בاره!

نگاهتــــ

آغوشــتـــــ

اینا פـــــرمــــت دارסּ!
بــــذار قلبــــــت واســﮧ مرבے باشــﮧ كه عاشقتــﮧ!

عـــــاشــق!


_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________بفهم×××××××

ایــــــــــــنو بفهم...✖✗✘

رابـطــه ایجــاد کـُن ..♡♥♀

ولــی واردِ رابطــه ی کســی نشــو ..✖✗✘

حیــوانات هـم بــه جـُفـت هــای یکــدیگــر کــاری نــدارنــد ✖✗✘

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________مَرכ بآس×××

مَرכ بآس هَر چـَטּ وَقـ یـہ بآر כآכ بِزَنـہ بِگـہ:


"عیـــــــــــــال ...؟ "

وَقتِ قَهرِتـہ...!


قـَهـر ڪُـטּ میــخــوآ Ґ نــآزِتـو بـِڪِــشَم

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________پســـــــر××

پسر اَﮜﮧ اَزﻴنآ وآﺴﮧ عِشقِش بِخَرﻬ ،

پسَر نیس کِه...!

مَردِ زِדּدِگیـﮧ...♥!!
_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________بــــــه سلامتِی××

سلامتی اونایی که

براشون مهم نیست عشقشون قشنگترین
موجود دنیا باشه!

فقط می خوان کسی کنارشون باشه که

بشه باهاش قشنگترین
دنیا رو ساخت!


_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________بـــــــازی باهم بودن×××

کنــارت هستند ؛ تا کـــی !؟

تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند …

از پیشــت میروند یک روز ؛ کدام روز ؟!

وقتی کســی جایت آمد …
دوستت دارند ؛ تا چه موقع !؟

تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند …
میگویــند : عاشــقت هســتند برای همیشه نه …
فقط تا وقتی که نوبت بــــــازی با تو تمام بشود !
و این است بازی باهــم بودن

 … !

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________احســــــــــــــاسم

احساســـــҐ را نمے فروشـــــҐ ؛

حتے بہ بالاتریـــــــــטּ بها !

ولے ....

آنگونہ کہ بخواهــــــــــҐ خرج مے کنـــــــــــҐ ،

براے آنهایے کہ لایق آن هستنــــב ...!:


_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________اسمـــــــــش را×××

حســآدت یـــآ خســـآســت


اسمـــش هـــرکوفتو ظهرماری که هست تـــ♥ـــو فقــط عزیـــزدل مــטּ هستیو بس..

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________مــــــــــال من شـــــدِی×××

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﺪﯼ ...

ﺗﯿﮏ ﺯﺩﻥ ✔

ﺑﮕﻮ ﺑﺨﻨﺪ →
ﺩﻭﺳﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ♂

ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ♀

ﻓﻘﻂ ﺩﻭﺳﺘﯿﻢ ♬
ﮐﻮﻓﺖ ...
ﺯﻫﺮﻣﺎﺭ ...

ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺰﺍ ﺗﻌﻄﯿﻞ ... !!! ✘

ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ . . .
ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻝ ﺧودم!

ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺕ . . .❀◕ ‿ ◕❀

ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﺕ . . . (◐.̃◐

ﺷﯿﻄﻨﺘﺎﺕ . . .

ﻏﺼﻪ ﻫﺎﺕ . . .
ﺍﺧﻤﺎﺕ . . .

تو ﻓﮏ ﮐﻦ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﻢ

همینه ک هس!_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________عــــــــــــــــــیدتون مبارک×××××

قلب، قلب ما در دست توست

یا محول، حال ما سر مست توست

کن تو تدبیری که در لیل و نهار

حال قلب ما شود همچو بهار

نوروزتان مبارک_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________دخــــــــــــــترباس×××

בختر باس وقتے آقاش פֿـوابـہ بشینـہ

رو ڪمرش تا בیوونـہ شـہ عصبے شـہ בاב بزنـہ

بگـہ بسـہ בیوونم ڪرבے چے میخواے نیم وجبے

زل بزنـہ تو چشاش بگـہ بـــــــــوس.._______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________قــــــــــــــــــانون×××

◄ یـﮧ قـانونے تــو בنیــا هستــ بـﮧ نـام قــانوטּ مــטּ و تـــو


◄ یـعـنـے تـــو بــا هـرڪسے غیــر مـטּ باشے،

◄ غیـــــر قـانونیــــــﮧ_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________دنــــــــــــــــیا××

تـو دنیـا ادم هــای زیــادی روی تـختــه ـای دو نــفره خـوابیـدنــ ...

اما قـشنگتـر ایـنـه کـه بـعضیـهـ ـا ؛


روی تـخت هـای یــک نــفره به یـاد هــم بــیدارنــ


_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________ازتــــــــــــــمام دنــــــــیا×××

من از تمام دنیـــا ...

فقط آن دایـــره ی مشکے چشمـــان تـــو را میخواهم ..،

وقتے که در شفافیتش ..،

بازتاب عکس خـــودم را میبینم ...
_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________حســــــــــــــــــــــه خوبیه×××

چه احساس خوبیه وقتی می شنویم کسی می گوید :

مـــواظـــب خـــودت بـــاش !!!

اما خیلی بهتر از اون اینه که می شنویم کسی می گوید

خـــودم هــمــیــشـــه مـــواظـبــتــم !!!_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________چقد سخته××××
چـقـد سخـته ؛
دلتـــنگ كـســے بشـے

كــہ بـهش قــول دادی دیـــگہ مزاحمــش نشــــے ...


_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________دردها


دردها فراموش می شوند,


ولی همدردها هرگز . . . !_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________تومیگی قبول×××

تــــــــــــــــو که میـگی تـکـــ پــــــــــــــــرمباشــــــه قبــــــــــــــــــــــــول
منــــــــــــــــم تــــــــــو کـار پـــــــر پــرم
پــــــــــــــــــــــــــــــــ س
سعــــی کـــــــن دیه نیــــای دم پـــــــــرم_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________بروباهمونا××××

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمخاطب خاص شماس ؟
به مولا سوژه خنده ماس...
تو پرو فایل ماست ...
زیره دست و پاست ...
شمارمو میخواست...
تو بگو طلاس ولی چون با شماست ...
برام جزو آشغالاس ...
پس ک...ن لق مخاطب خاص...
چون دورو برم دارم کلی رفیق آس...
بالا سرمون خداس...
اینم راه راست....
پس واسه من نرو تو فاز کلاس ...
برو با همون لاشیا بلاس...


_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________شعـــــــــــــــــرازخودم××××

ببین من 2fam نیستمــــــــــــــــــــــــــــ!!!!!!!!!!!!!!!
اگه اون میگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

اگه نداری رو من هیچ میلی!!!

اگه منو نمیخوایـــــــــــــــــــــــــــــــــــ نداره عیبی!!!

من میگمــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگه دیگه نــــــــــــــــــــداری رو من هیچ میلی

اگه منو نمیخوای بدرک هری!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________دوســــــــــــ دارم××××
مَــن رابــطه هــایــی را دوســـت دارَم کــه دو طَـــرَفــه اَنــد
هَـــر دو مــیکوشَـــنـد بَـــرای ادامـه دار شــدنَـش

هَـر دو خَــطـَر مـی کُــنَــنـد

هَـر دو وَقـــت مـی گُذارنــــد

هَـــزیــنـه مـی کُنــنــد

هَـر دو بَــــرای یــــک لَــحظـــه بیــشتَـــر،

دَر کــنـار هَــم بـودن بــا زَمـان هَـــم مــیجـنـگَند .
مَــن عـــاشق ِ رابـــطـه هـــای دو طَـــرفـه اَم
رابــطـه هـــایی کـه بَـــرای هَـــر دو طَــرَف ادامــه اَش
،
بـا اَرزش ـَتریــن چــیـز دُنــیـاســت ..._______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________تـــــــــــــــــنهایی×××××

من تنهـــــــایی را دوســــت دارم…

تنها کِ باشی ۱۰۰ سال یه بار موبایلت رو می زنی تو شارژ…
تنهآ کِ بآشی قهوه ات هرگز سرد نمی شود …

تنهآ کِ بآشی نور زیآد است …

تنهآ کِ بآشی دیرتر شب می شَود …

تنهآ کِ بآشی همه خُوشحآلنَد …

تنهآ کِ بآشی موهایَت رآ مُرتب نمی کنی …

تنهآ کِ بآشی شیشه عَطرِت پربآقی می ماند ..
تنهآ کِ بآشی بهمن هم مارلبروست . . .

تنهآ کِ بآشی هیچ چیز خنده دآر نیست . . . !

تنهایی خوبـــــــــــه …

[ 9 / 5برچسب:, ] [ 5 PM ] [ ♥●•٠·اصغرحاجي پور ♥●•٠· ] [ ]

YTU


تماشايي ترين تصوير دنيا
تماشايي ترين تصوير دنيا مي شوي گاهي

                           دلم مي پاشد ازهم بس که زيبا مي شوي گاهي

حضور گاهگاهت بازي خورشيد با ابراست

                            که پنهان مي شوي گاهي و پيدا مي شوي گاهي

به ما تا ميرسي کج مي کني يکباره راهت را

                             ز ناچاريست، گرهم صحبت ما مي شوي گاهي

دلت پاک است اما با تمام سادگي هايت

                        به قصد عاشق آزاري معما مي شوي گاهي

تو را از سرخي سيب غزل هايم گريزي نيست

                      تو هم مانند حوا زود اغوا مي شوي گاهي


--------------------------------------------------------------------------------

شمع سر گداخته!!
اي دل حريف اين همه ماتم نمي شوي

بيچاره تر منــــــــــم كه تو آدم نميشوي
بار فراق دوســـــــت اگر بر سرت نهند

چون چوب خشك ميشكني خم نمي شوي
چون شمع ِ سرگداختــــــــه اي در تعجبم

با ازدياد شعــــــــــــــله چرا كم نميشوي
هر شب دعا كنم كه شــوي سر به راه تر

آخر چرا اسير دعــــــــــــــايم نمي شوي

 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------

سخت است!
خبر خير تو از نقل رفيقان ســــــخت است

حفظ حالات من و طعنه ي آنان سخت است

        لحظه ي بغض نشد حفظ کنم چشمم را

         در دل ابر نگهداريِ باران سخت است

کشـتي کوچک من هرچه که محــــــــــــکم باشد

جستن از عرصه ي هول آور طوفان سخت است

 ساده عـــــاشق شده ام... ساده تر از آن رسوا

 شهره ي شهر شدن با تو چه آسان سخت است

اي که از کوچه ي ما مــــــي گذري، معشوقه

بي محلي سر اين کوچه دو چندان سخت است

  زير باران که به مـــــن زل بزني خواهي ديد

   فن تشخيص نم از چهره ي گريان سخت است

--------------------------------------------------------------------------------

عشقي خيالي!
ذهن را درگير با عشقي خيالي کرد و رفت

    جمله هاي واضح دل را سوالي کرد و رفت

چون رميدنهاي آهو ناز کردن هاي او

   دشت چشمان مرا حالي به حالي کرد و رفت

ابر هم در بارشش قصد فداکاري نداشت

عقده در دل داشت روي خاک خالي کرد و رفت

آرزويم با تو بودن بود کوشيدم ولي

 واقعيت را به من تقدير حالـــــــــــي کرد و رفت
 

--------------------------------------------------------------------------------

دلم بي صدا شکست!
 

امشب دوباره دلــــــم بي صدا شکست


با گريه اي غريب و غمي آشنا شکست

تا کهکشان غرقه شدن در خيال تـــــــو

پرواز کرد و چون مرغي رها شکست

يک عمر من شکستم و با درد ساختم

اما کسي نگفت چرا بينــــــوا شکست

ماندم ميان موج غريبي ز اشک و آه

کشتي صبرم از ستم ناخــــدا شکست

امشب ستـــاره ها پي دلداري آمدند

اما ز داغ من دلشان تا خدا شکست

باز به داد دلم رسي....... اي کاش

امشب دوباره دلم بي صدا شکست

 

--------------------------------------------------------------------------------

به هم مي ريزد!
به نسيمي همه راه به هم مي‌ريزد
کي دل سنگ تو را آه به هم مي‌ريزد

سنگ در برکه مي‌اندازم و مي‌‌پندارم
با همين سنگ زدن، ماه به هم مي‌ريزد

عشق بر شانه هم چيدن چندين سنگ است
گاه مي‌ماند و ناگاه به هم مي‌ريزد

آنچه را عقل به يک عمر به دست آورده است
دل به يک لحظه کوتاه به هم مي‌ريزد

آه، يک روز همين آه تو را مي‌گيرد
گاه يک کوه به يک کاه به هم مي‌ريزد


--------------------------------------------------------------------------------

تشنه ي يار!
هنوزم که هنوز است


حسين بن علي تشنه ي يار است


 و زني محو تماشاست ز بالاي بلندي


الف قامت او دال و همه هستي او در کف گودال


 و سپس آه که " الشمرُ..." خدايا چه بگويم که


" شکستند سبو را و بريدند..."

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

دلم ريخت!
 

پروانه چو بر روي تو بنشست دلم ريخت     


          چون باد به گيسوي تو زد دست دلم ريخت


من عکس تو را بر رخ آن ماه کشيدم        

          چون شب به گل روي تو دل بست دلم ريخت

ديشب به تو گفتم که مرا جز تو کسي نيست

          گفتي که مرا جز تو کسي هست دلم ريخت

گفتي که تو را با نگهي مست کنم مست     

          پيمان بشکستي نشدم مست دلم ريخت

من قصه ي خود را به گل آينه گفتم

         وقتي که چو من آينه بشکست دلم ريخت

پروانه ي دشت آينه دار گل ما بود            

         چون از سر گلبرگ چمن رست دلم ريخت

 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------

فاصله ها !
 

رفتن و گم شدن از ماست نه از فاصله ها

دل از اينهاست که تنهاست نه از فاصله ها

گرچه ديگر همه جا پر زجدايي شده است

مشکل از طاقت دل هاست نه از فاصله ها

نقش کم رنگ سرابي که گذر گاه من است

شايد از چشم تو پيداست نه از فاصله ها

همه درها شده بستــــــه ز غم فاصله ها

زخم هر عشق ز درهاست نه از فاصله ها

گرچه ديگر همه کس سرد شده اند، اين يکبار

اين همه درد نه از ماست نه از فاصله ها

--------------------------------------------------------------------------------

مي تپــــــــي ؟
آمده اي باز کبوتر جانــــــم                 تشنه اي آه خودم مي دانــــم
آسمان زير پرت خسته شده                 انتهايش به خدا بستــــــه شده

دست من ظرف پر از دان? تو               بنشين زانوي من لانـــــــ? تو

من صميمي شده ام با پر تو                 مي شود دست کشم بر سر تو؟

هم? قلب تو پيوست من است               مي تپي يا تپش دست من است؟

باز هم سوي تو سنگ آمده است           دلت از سنگ به تنگ آمده است

او که احساس تو را درک نکرد           بستن پاي تــــــــو را ترک نکرد

دلش از معني پرواز تهي ست             مي شود گفت از آواز تهي ست

 
+

--------------------------------------------------------------------------------

دلم مي گيرد!!
دائم از اين همه آزار دلم مي گيرد

ديگر از واژ? ديدار دلم مي گيرد

کاش ميشد که کمي پنجره ميديدم، گاه

دارد از اين همه ديوار دلم مي گيرد

گر چه من نام ترا ورد زبانم کردم

باز هم بين دو تکرار دلم مي گيرد

آسمان، حال وهواي دل تو ابري نيست؟

من که هر ثانيه صد بار دلم مي گيرد

دوست دارم که تو نشنيده بگيري، اما

دارد از دست تو انگار دلم مي گيرد--------------------------------------------------------------------------------

بيا برگرديم!
 راه دور است و پر از خار بيا برگرديم

                    سايه مان مانده به ديوار بيا برگرديم

                             هر زماني که تو قصد سفر از من کردي

                                               گريه ام را تو به ياد آر بيا برگرديم

                                                        اين کبوتر که تو اينسان پر و بالش بستي

                                                                       دل من بود وفادار، بيا برگرديم

                                                              ترسم اينجا که بسوزد پر و بال عشقم

                                                       يا شود حاصل تکرار بيا برگرديم

                                              يک غزل نذر نمودم که برايت گويم

                                     گفتم آنرا شب ديدار بيا برگرديم

                           باز گفتي که برايم غزل از عشق بگو

                  يک غزل ميخرم اينبار بيا برگرديم

          من که عشقم به دو چشم تو دخيلي بسته است

   عشق من را مکن انکار بيا برگرديم


 

--------------------------------------------------------------------------------

پابوسي باران!
 دوست دارم بروم سر به سرم نگذاريد         

                                                 گريه ام را به حساب سفرم نگذاريد

 دوست دارم که به پابوسي ِ باران بروم              

                                 آسمان گفته که پا روي پرم نگذاريد

 اينقدر آينه ها را به رخ من نکشيد          

                                                  اينقدر داغ جنون بر جگرم نگذاريد

 چشمي آبي تر از آيينه گرفتارم کرد                

                                                  بس کنيد، اين همه دل دورو برم نگذاريد

 آخرين حرف من اين است: زميني نشويد           

                                                   فقط ، از حال زمين بي خبرم نگذاريد--------------------------------------------------------------------------------

بخند حرفي نيست!
 به التماس نجيبم بخند حرفي نيست         

       شکسته پاي شکيبم بخند حرفي نيست

 در امتداد جنونم بيا و رو در رو

       به خنده هاي عجيبم بخند حرفي نيست

 از آخرين نفس کوچه هم پرم دادند           

       به اين غروب غريبم بخند حرفي نيست

 طلسم اشک مرا با فريب دزديدند              

       تو هم براي فريبم بخند حرفي نيست

 من از عبور نگاهي شکسته ام ، آري          

       شکستن است نصيبم بخند حرفي نيست             

 به حال من پري دل گرفته هم خنديد              

        تو هم بخند حبيبم ، بخند ، حرفي نيست
--------------------------------------------------------------------------------

دلتنــــــــــــــگي!!!
 دلم گرفته از اين روزگارِ دلتنگي

 گرفته اند دلم را به کارِ دلتنـــگي

 دلم دوباره در انبوه خستگي ها ماند

 گرفت آينه ام را غبارِ دلتنــــــــــگي

  شکست پشتِ من از داغِ بي تو بودنها

  به روي شانه ي دل ماند بارِ دلتنــگي

 درون هاله اي از اشک مانده سرگردان

نگاه خسته من در مدار دلتنـــــــــــــــگي

  از آن زمان که تو از پيش من رفتي

 نشسته ايم من و دل کنارِ دلتنــــــگي

 ديگر پرنده ي احساس من نمي خواند

 مگر سرود غم از شاخسارِ دلتنـــــگي

  بيا که ثانيه ها بي تو کُند مي گذرد

 بيا که بگذرد اين روزگارِ دلتنــــگي

 
--------------------------------------------------------------------------------

کبوتر شد و رفت!
 روي قبرم بنويسيد کبوتر شد و رفت


زير باران غزلي خواند ، دلش تر شد و رفت


 چه تفاوت که چه خورده است؟ غم دل يا سم


آنقدر غرق جنون بود که پرپر شد و رفت


 روز ميلاد ، همان روز که عاشق شده بود


مرگ با لحظه ي ميلاد برابر شد و رفت


 او کسي بود که از غرق شدن مي ترسيد


عاقبت روي تن ابر شناور شد و رفت


 هر غروب از دل خورشيد گذر خواهد کرد


دختري ساده که يک روز کبوتر شد و رفت


 

--------------------------------------------------------------------------------

صبر کن
 صبر کن عاطفه دلگير شود بعد برو

 يا کمي از تو دلم سير شود بعد برو

 صبر کن طفلک نوخواسته ي عاشقي ام

زندگاني کند و پير شود بعد برو

 تازه از راه رسيدي به سفر فکر نکن  

باش تا وقت سفر دير شود بعد برو

 تو اگر کوچ کني بغض خدا مي شکند

صبر کن گريه به زنجير شود بعد برو

 تازه عاشق شده ام من به دلم رحمي کن

باش تا عشق زمين گير شود بعد برو


 
 

--------------------------------------------------------------------------------

عاشق بودند!!!
شاهد مرگ غم انگيز بهارم چه کنم
                        ابر دلتنــــــــــگم اگر زار نبارم چه کنم؟
نيست از هيچ طرف راه برون شد زشبم
                         زلف افشان تو گرديده حصارم چه کنم!

از ازل ايل وتبارم همه عــــــاشق بودند

     سخت دلبسته ي اين ايل وتبارم چه کنم!

من کزين فاصله غارت شده ي چشم توام

 چــون به ديدار تو افتد سرو کارم چه کنم؟

يک به يک با مژه هايت دل من مشغول است

   مـــــــــــيله هاي قفسم را نشمارم چه کنم؟  


 

 

 


--------------------------------------------------------------------------------

آماده ي رفتن است!!!
 آماده ي رفتن است  دير آمده اي

          در حال شکستن است دير آمده اي

                      اين را که به روي شانه ها مي آرند

                                   تابوت دل  من  است دير آمده اي

                         
 

دلا ياران سه قسم اند
دلا ياران سه قسم اند گر بداني

          زباني اند و ناني اند و جاني

                    به ناني نان بده از در برانش

                                حذر کن اي دل از يار زباني

                                            وليکن يار جاني را نگهدار

                                                    به پايش جان بده تا مي تواني

 

--------------------------------------------------------------------------------

برگرد
 گفتم : كبوتر ِ بوسه!


 گفتي : پَر!


 گفتم ‍: گنجشك ِ آن همه آسودگي!


 گفتي : پَر!


 گفتم : پروانه پرسه هاي بي پايان!


 گفتي : پَر!


 گفتم : التماس ِ علاقه،


 بيتابي ِ ترانه،


 بيداري ِ بي حساب!


 نگاهم كردي!


 نه انگشتت از زمين ِ زندگي ام بلند شد،


 نه واژه «پر» از بام ِ لبان ِ تو پر كشيد!


 سكوت كردي كه چشمه ي شبنم،


 از شنزار ِ انتظار من بجوشد!


 عاشقم كردي! همبازي ِ ناماندگار ِ اين همه گريه!


 و آخرين نگاه تو،


 هنوز در درگاه ِ گريه هاي من ايستاده است!


 حالا - بدون ِ تو!


 رو به روي آينه مي ايستم!


 مي گويم: زنبور ِ گزنده ي اين همه انتظار،


 كلاغ ِ سق سياه اين همه غصه!


 و كسي در جواب ِ گفته هاي من «پر!» نمي گويد!


 تكرار ِ آن بازي،


 بدون ِ دست و صداي تو ممكن نيست!


 پس به پيوست تمام ِ ترانه هاي قديمي،


 باز هم مي نويسم:


برگرد

--------------------------------------------------------------------------------

معناي لطيف عشق
 گفتي که به احترام دل باران باش

                            باران شدم و به روي گل باريدم

 گفتي که ببوس روي نيلوفر را

                             از عشق تو،گونه هاي او بوسيدم

 گفتي که براي باغ دل پيچک باش

                              برياسمــــــــــــن نگاه تو پيچيدم

 گفتي که براي لحظه اي دريا شو

                              دريا شدم و تو را به ساحل ديدم

 گفتي که بيا و لحظه اي مجنون باش

                               مجنون شدم و ز دوريت ناليدم

 گفتي که بيا و از وفايت بگذر

                                از لهجه ي بي وفاييت رنجيدم

 گفتم که بهانه ات برايم کافيست

                                 معناي لطيف عشق را فهميدم--------------------------------------------------------------------------------

يکي بود يکي نبود
 يکي بود يکي نبود، اونکه بود تو بودي، اونکه تو قلب تو

   نبود من بودم.

   يکي داشت يکي نداشت،اونکه داشت تو بودي،اونکه جز

   تو کسي رو نداشت من بودم.

   يکي خواست يکي نخواست،اونکه خواست تو بودي،

    اونکه نخواست از تو جدا شه من بودم.

    يکي گفت يکي نگفت،اونکه گفت تو بودي،اونکه دوستت

    دارم رو به هيچکسي جز تو نگفت من بودم

 

پنج وارونه چه معنا دارد؟
 خواهر کوچکم از من پرسيد پنج وارونه چه معنا دارد؟

من به او خنديدم،کمي آزرده و حيرت زده گفت:

روي ديوار و درختان ديدم،

باز هم خنديدم

 گفت: ديروز خودم ديدم مهران پسر همسايه

پنج وارونه به مينا مي داد

آنقدر خنده برم داشت که طفلک ترسيد.

 بغلش کردم و بوسيدم و با خود گفتم:

 بعدها وقتي غم،سقف کوتاه دلت را خم کرد

بي گمان مي فهمي

پنج وارونه چه معنا دارد


--------------------------------------------------------------------------------

غربت
غربت را

حتما نبايد لاي الفباي شهري غريب بيابي

و يا جايي

پشت لحظه هاي آشنا

همين که

عزيزت نگاهش را به ديگري تعارف کند

کافيست

تا تو غريب شوي

 

[ 9 / 5برچسب:, ] [ 5 PM ] [ ♥●•٠·اصغرحاجي پور ♥●•٠· ] [ ]

عکسهای 2013

[ یک شنبه 17 / 8برچسب:عکسهای 2013 اصغر حاجی پور, ] [ 9 PM ] [ ♥●•٠·اصغرحاجي پور ♥●•٠· ] [ ]

یِک نِگآه کَمیْ نآمِهرَبآن!!!

دِلْتَنْگْ کِهْ میشَویْ . . . دیگَرْ اِنتِظآرْ مَعنآ نَدآرَد !


 یِک نِگآه کَمیْ نآمِهرَبآن!!!


یِکْ وآژهِ کَمیْ دورْ اَز اِنتْظآرْ . . . یِکْ لَحظِهْ فآصِلِهْ ، میْ شِکَنَدْ دِلَتْ رآ . . .


! میْ شِکَنَدْ بُغْضَتْ رآ . .

.

 دِل تَنگَم خُدایا........ می شِنَوی.......؟؟

 

 

[ سه شنبه 8 / 2برچسب:یِک نِگآه کَمیْ نآمِهرَبآن!!! ,,,اصغرحاجي پور,,, ] [ 3 PM ] [ ♥●•٠·اصغرحاجي پور ♥●•٠· ] [ ]

مبــــــــــارک

عشق علی امروز چه منجلـــی است/امــــــروز زهرا مـهمان دل علی است


دل علی، امروز عرشـــی تر از همیشـه است/امروز علی عاشـــــــق تر از همیشه است


سالروز ازدواج حضرت علی و فاطمه مبارک

[ 29 / 7برچسب:, ] [ 4 PM ] [ ♥●•٠·اصغرحاجي پور ♥●•٠· ] [ ]

رسمـ زندگـیٍ


+رسم زمونـه اینـه ک اگـه نرم باشے لهت میکنن اگـه خشـک باشے میشـکننت

[ 29 / 7برچسب:, ] [ 4 PM ] [ ♥●•٠·اصغرحاجي پور ♥●•٠· ] [ ]

دفتر عشـــق كه بسته شـد

سلام به دوستای مهربونم

غریبه بود اشنا شد … عادت شد …عشق شد …هستی شد … 
روزگار شد …خسته شد… بی وفا شد …دور شد…بی گانه شد … 
فراموش نشد

 
دفتر عشـــق كه بسته شـد 
دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــ دم 
خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــدون 
به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــدم 
اونیكه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــود 
بد جوری تو كارتو مونــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــد 
برای فاتحه بهـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــت 
حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــد 
تــــموم وســـعت دلـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــو 
بـه نـام تـو سنـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــد زدم 
غــرور لعنتی میگفـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــت 
بازی عشـــــقو بلـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــدم 
از تــــو گــــله نمیكنــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــم 
از دســـت قــــلبم شاكیـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــم 
چــرا گذشتـــم از خــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــودم 
چــــــــراغ ره تـاریكـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــیم 
دوسـت ندارم چشمای مــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــن 
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــه 
چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــ ــــــــو 
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــشه 
دسـت و دلت نلـــــــــــــــــــــــ ـرزه 
بزن تیر خـــــــــــــــــلاص رو 
ازاون كه عاشقـــت بود 
بشنواین التماسرو 
............... 
......... 
....

اگه خواستید این آهنگ رو دانلود کنید:

علی عبد المالکی_به نام(اتاق)

دانلود آهنگ شکستی بالمو از مجید خراطها-جدید

[ سه شنبه 9 / 7برچسب:اصغرحاجی پور شکست عشقی, ] [ 6 PM ] [ ♥●•٠·اصغرحاجي پور ♥●•٠· ] [ ]

نه همیشه

گاهی برای فهمیدن حقیقت، باید دروغ گفت...

گاهی بخشش بهترین مجازات است...

گاهی تاریکی بهترین منظره است...

گاهی سکوت بهترین حرف است...

گاهی تنهایی بهترین درد است...

گاهی زنده ماندن جرم است...

گاهی زهر ، پادزهر است...

گاهی آب کشنده است...

...گاهی درد بزرگترمساوی مرگ...

[ جمعه 5 / 7برچسب:اصغرحاجی پور شکست عشقی, ] [ 3 PM ] [ ♥●•٠·اصغرحاجي پور ♥●•٠· ] [ ]

دوبـاره از صفـر شروع مــ ـے کنم !

دوبـاره  از صفـر شروع مــ ـے کنم !

تـــ ــ ـــــــــو

خوبـے هایم را از یاد بــبـر ..!

مــ ـن ،


همـه چــیـز را ...

مــ ـن ،


همـه چــیـز را ...
پل بسیار جالب

[ جمعه 5 / 7برچسب:اصغرحاجی پور شکست عشقی, ] [ 3 PM ] [ ♥●•٠·اصغرحاجي پور ♥●•٠· ] [ ]

عشق

ديروز بياد تو و آن عشق دل انگيز                                                    

  بر پيكر خود پيرهن سبز نمودم

در آينه بر صورت خود خيره شدم                                                       

 باز بند از سر گيسويم آهسته گشودم

عطر آوردم بر سر و بر سينه فشاندم                                                 

افشان كردم زلفم را بر سر شانه                                                          

  در كنج لبم خالی آهسته نشاندم

گفتم بخود آنگاه صد افسوس كه او نيست                                

   تا مات شودزينهمه افسونگری و ناز

چون پيرهن سبز ببيند بتن من    با خنده بگويدكه چه زيبا شده ای باز

او نيست كه در مردمك چشم سياهم                                                                      

  تا خيره شود عكس رخ خويش ببيند

اين گيسوی افشان به چه كار آيدم امشب                                                                         

  كو پنجه او تا كه در آن خانه گزيند

او نيست كه در آغوش من افتد                                                                                   

 بويد چو ديوانه صفت عطردلاويز تنم را

اي آينه مردم من از اين حسرت و افسوس                                  

 من خيره به آئينه واوگوش بمن داشت                                                    

        گفتم كه چسان حل كنی اين مشكل ما را

بشكست و فغان كرد كه از شرح غم خويش                                            

 ای زن، چه بگويم، كه شكستی دل ما را

[ سه شنبه 2 / 7برچسب:, ] [ 7 PM ] [ ♥●•٠·اصغرحاجي پور ♥●•٠· ] [ ]

سکوت تنهایی شب در برکه ای خاموش

 دلم کمی گریه می خواهد

 

 کمی هوای بارانی


 

 کمی حس شاعرانه


 

 کمی فضای عارفانه

 

 دلم یک وجب تنهایی می خواهد


 

 یک آسمان آبی می خواهد


 

 دلم پرواز می خواهد


 

 کمی اوج می خواهد دلم


  

 کمی...


 

 نه کمی بیشتر آرامش میخواهد


 

 دلم تنها چیزی که نمی خواهد صبر است و سکوت

دانلودآهنگ مرتضي پاشايي به نام دروغ دوست داشتني

[ 30 / 5برچسب:, ] [ 4 AM ] [ ♥●•٠·اصغرحاجي پور ♥●•٠· ] [ ]

نفرین به همه چی

نفرین به جدایی که چشمامونو منتظرت گذاشت

نفرین به چشمامون که با یک نگاه عاشق شدن

نفرین به عاشق که به خاطر معشوق از همه چیش میگذره

نفرین به معشوق که نمیخواد بفهمه که یکی چشم به راهشه

نفرین به راه که هیچ وقت به مقصد نمیرسه

نفرین به وقت که لحظه های که تندگذشت و خاطره شدند

    نفرین به خاطره های که خوب و بد عذابن

   نفرین به عذاب که کشیدنش عادت شده.

   نفرین به عادت که هرگز نمیشه ترک کرد.

   نفرین ترک که هرکی رو خواستم بی صدا ترکم کرد رفت.

   نفرین به هرکی که از من ساده گذشت.

   نفرین به من که سادگیم باعث نابودی منه.

   نفرین به سادگی که به خاطرش همه از من آسون گذشتن.

   نفرین به همه که فقط خیانت کردند.

دانلودMohsen Yahaghi - Khodahafez

 
[ 30 / 5برچسب:, ] [ 4 AM ] [ ♥●•٠·اصغرحاجي پور ♥●•٠· ] [ ]

.

خستم از این دنیا...

 خستم از همه دنیا ..

       دیگه هیچی برام جذاب نیست ...

                         هیچی خوشحالم نمیکنه...

                                دیگه نمی خوام زنده باشم ...

می خوام برم یه جای دور تنهای تنها زندگی کنم ...

                               دلم چیزای خوب می خواد ...

                           دلم روزای بی دغدغه می خواد..

                           یا  اصلا ...

        دلم مرگ می خواد...

اصلا من خستم .از دنیا خستم .از آدماش خستم . از همه چیز خستم ...

                                            من خستم ...

[ 30 / 5برچسب:, ] [ 4 AM ] [ ♥●•٠·اصغرحاجي پور ♥●•٠· ] [ ]

کـلبـه تـنـهـایـی


      بـاز در کـلبـه تـنـهـایـی خـویـش

                         عـکـس روی تـو مـرا ابـری کـرد


                                   عـکـس تـو خـنـده بـه لـب داشـت


                        ولـی،


                                                  اشـک چـشـمـان مـرا جـاری 


                                                                                  کـرد ..

[ 30 / 5برچسب:, ] [ 4 AM ] [ ♥●•٠·اصغرحاجي پور ♥●•٠· ] [ ]

دیـگـه تـو رو نـدارم

 دیگه تو رو ندارم دل شکسته        

 

              تویی تو روزگارم

                             تویی که عاشقشم

                                                    تویی دارو ندارم

برای داشتن تو

                از همه چی گذشتم

                                       برای دیدن تو

یه لحظه خواب نداشتم

                        برای خواستن تو

                                           برای بودن تو

                                                       همه هستیمو دادم

گفتم میای یه روزیافسوس

                        میشی بازم بهارم

                                         نیستی تو روزگارم

 تو ای دارو ندارم    

                   باید باور کنم من

               

[ 30 / 5برچسب:, ] [ 4 AM ] [ ♥●•٠·اصغرحاجي پور ♥●•٠· ] [ ]

می گویم


از باران که می گویمترمی شود لحظه هایماز برف که می گویماز چشمه که می گویممی جوشد ترانه هایماز تو که می گویمتازه می شود بهانه ها  

      Akbar Mahmoodi_Vay Be Hale Man  دانلودآهنگ                
[ 30 / 5برچسب:, ] [ 4 AM ] [ ♥●•٠·اصغرحاجي پور ♥●•٠· ] [ ]

بسلامتی خودم

به سلامتیه خودمـــــــــــــــــــــــون ؛ که همیشه اونی شدیم که بقیه میخوان ولی.....

هیچکـــــــــــــــــــس اونی نشد که مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا میخوایم

[ سه شنبه 22 / 5برچسب:, ] [ 8 PM ] [ ♥●•٠·اصغرحاجي پور ♥●•٠· ] [ ]

چقدرسخته

چقدر سخته..... سلام به همه دوستانه عزیزم میخام امروز شما این جمله رو تکمیل کنین چقدر سخته..........بقیه رو شما بگین چندتاشو خودم میگم: چقدر سخته : هی فریاد بزنی و هیچ کس نشنوه در حال پرپر شدن باشی و هیچ کس نبینه بگی مشکل دارم و هیچکس درک نکنه مثل یه میخ باشی و بی گناه زیرچکش له بشی چقدر سخته وقتی به دیگران احتیاجداری هیچکس کنارت نمیمونه چقدر سخته میبینی کسانی که ادعای دوستی و فامیل بودنو دارن فقط نابود شدنتو تماشا میکنن چقدر سخته ببینی عمرت داره میرهو هنوز هیچ کار مهمی تو زندگیتنکردی چقدر سخته ببینی کسانی که یه عمر دورت بودن حالا که بهشون احتیاج داری دورتو خالی میکنن چقدر سخته که میبینی داری نابود میشی و هیچ کاری نمیتونی بکنی چقدر سخته که ببینی همه چشماشونو رو تو میبندن چون دیگه بدردشون نمیخوری چقدر سخته که میبینی جوونی و همه فقط می خوان تا اونجاییکه جون داری ازت بیگاری بکشن چقدر سخته بین کسانی زندگی کنی که نه تو رو میبینن و نه صداتو میشنون چقدر سخته همه اینا رو ببینی و بعد همه هی میگن که میخوان کمکت کن ولی هیچ کاری نمیکنن سخت تر از همه اینا اینه که میبینی هیچ وقت رو کمک کسی حساب نکردی و رو پای خودت یستادی. حالا که به این روز افتادی همه تنهات میزارن. دوست دارم جایی برم آدماش اینطوری نباشن. شاید اصلا جایی برم که آدم نداشته باشه اما میترسم از اینکه شاید هرجا برم آسمون همین رنگی باشه امیدم باش امید آخرینم باش و نوشدارو برایم باش برای این دل ریشم تو مرحم باش تو با مهرت عزیزم باش تو عشقم باش تو تنها در کنارم باش ولیکن تا دم اخر کنارم باش کنارم باشـــــ

[ یک شنبه 20 / 5برچسب:یِک نِگآه کَمیْ نآمِهرَبآن!!! ,,,اصغرحاجي پور,,, ] [ 7 AM ] [ ♥●•٠·اصغرحاجي پور ♥●•٠· ] [ ]

خداياجوابموبده

خدایا جوابمو بده.. خدایا ! می بینی چقدر تنهام؟ می بینی چقدر درگیر ذهنیات خودم هستم؟ خدایا! می بینی هر روز دارم مثل شمع درون خودم می ریزم خدایا! گفتی با سوخته دل هایی، کجایی؟ صدای دلم رو می شنوی خدایا! هر چقدر دورت میگردم صدای کمتری ازتو می شنوم هستی؟ خدایا ! می بینی هر شب از اشکام، دریا می سازم خدایا! کجایی جقدر می خوای به من نگاه کنی؟ من رو به کی سپردی؟ من رو کجا گذاشتی؟ خدایا! از دیدن زجرهام لذت می بری؟ تا به کی سرم رو بالانگه دارم و از درون وجودم و روحم ریسیده بشه؟ خدایا! تو می خوای من به کی به غیر از خود تو پناه بیارم؟ خدایا! دو راهی های زندگی ام رو چرا هر روز بیشتر و بیشتر می کنی؟ خدایا! چرا رنج و درد زمونه رو به پای من می ریزی؟ ببینم تو قسمت من گذاشتی که دیگران رو از آب و گل در بیارم و بعد خودم تو باتلاق برم؟ در دو روز عمر کوته سخت جانی کرده ام توی این هزار و یک شب بس نبود که به پای عشق الهی بشینم که حالا باید پر هام روبرات بسوزونم؟ خدایا! دیدی که من در مقابل همه چیز سکوت کردم و دلم به هزار صدای زهر دار شکست و نزاشتم کسی صداش رو بشنونه خدایا! بعضی وقتها می مونم نفرین کنم یا دعا کنم خدایا! من هزار بار پای دلم نشستم و خسارت هاش رو به جون خریدم تو با ساکت بودنت نمک به زخم من نزن خدایا! باشه خنده حرام چرا نمی زاری از ته دلگریه کنم نه یک خنده بر لب نه آسودن از غم حتی کسی با دل خستهام در زندگی تکیه گاهمنبود خدایا ! از کودکی من تو با من بودی و راه رو به من نشون می دادی حالا خودت بهم بگو چرا؟؟؟؟؟؟ خدایا حکمتت چیه؟؟؟؟؟ خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ

[ یک شنبه 20 / 5برچسب:داغ دلم,,,اصغرحاجي پور,,, ] [ 6 AM ] [ ♥●•٠·اصغرحاجي پور ♥●•٠· ] [ ]

خداياكجائي؟؟؟

خداكجاي؟؟؟ خدایا دارم میمیرم، چند بار باید بمیرم تا منو ببینی؟ دیگه باید چی به روزم بیاد که دلت به حالم بسوزه؟ آخه چیو میخوای بهم ثابت کنی؟ آخه تاوان چه گناهیو باید پس بدم؟ میخوای بهم ثابت کنی که تو قوی و من ضعیف؟!!! خیلی خب خوشحال باش برو به همه پز بده برو بگو که من تو چه حالو روزیم، برو بگو... فکر کردی جنس من از چیه؟ فکرمیکنی چقدر میتونم تحمل کنم؟ خوب پس حالا جون کندنمو ببین، زود باش نگام کن، ببین دیگه... آخه تو که میدونستی این احساس تو این دنیا هیچ پاسخگویی نداره و هیچ جا جاش نمیشه، پس واسه چیتو وجود من گذاشتیش؟ زود باش بهم بگو میدونی که دارم خفه میشم، تو که میدونستی پس چرا مثل آتیش انداختیش تو وجودم که لحظه لحظه جونمو بخوره و خونمو بمکه؟ اگه میخواستی اینجوری نابودم کنی، روزی هزار بار ذره ذره بمیرم پس چرا منو آفریدی؟ خسته ام، اینجوری ذره ذره روزی هزار بار مردنمو تماشا نکن، راحتم کن بیرحم... خدایا منو بکش. چرا انقد از ازار خوشت میاد؟چرا انقدر از بازی با روان یه پسر جوان که الان باید مشغول عشق و حالش باشه لذت میبری؟چرا انقد از شکنجه خوشت میاد؟چرا یکم انصاف یکم احساسنداری؟چرا نداری؟ خوبه.خیلی خوبه....

[ جمعه 18 / 5برچسب:شكست پشت شكست, ] [ 6 AM ] [ ♥●•٠·اصغرحاجي پور ♥●•٠· ] [ ]

گفته هاي عشق باهرزبان

دختری کنجکاو میپرسید : ایها الناس عشق یعنی چه؟ دختری گفت : اولش رویا آخرش بازی است و بازیچه مادرش گفت : عشق یعنی رنج پینه و زخم و تاول کف دست پدرش گفت : بچه ساکت باش بی ادب! این به تو نیامده است رهروی گفت : کوچه ای بن بست سالکی گفت : راه پر خم و پیچ در کلاس سخن معلم گفت : عین و شین است و قاف، دیگر هیچ دلبری گفت : شوخی لوسیاست تاجری گفت : عشق کیلو چند؟ مفلسی گفت : عشق پر کردن شکم خالی زن و فرزند شاعری گفت : یک کمی احساس مثل احساس گل به پروانه عاشقی گفت : خانمان سوز است بار سنگین عشق بر شانه شیخ گفتا : گناه بی بخشش واعظی گفت : واژه بی معناست زاهدی گفت : طوق شیطان است محتسب گفت : منکر عظماست قاضی شهر گفت : عشق را فرمود حد هشتاد تازیانه به پشت جاهلی گفت : عشق را عشق است پهلوان گفت : جنگ آهن و مشت رهگذر گفت : طبل تو خالی است یعنی آهنگ آن ز دور خوش است دیگری گفت : از آن بپرهیزید یعنی از دور کن بر آتش دست چون که بالا گرفت بحث و جدل توی آن قی ل و قا ل من دیدم طفل معصوم با خودش می گفت : من فقط یک سوال پرسیدم !
[ جمعه 18 / 5برچسب:اصغرلك, ] [ 6 AM ] [ ♥●•٠·اصغرحاجي پور ♥●•٠· ] [ ]

جدایی منو تو...

 

 

امشب شب تنهاییست...

 

تنهایی من...

باران چشم هایم را بر تو تقدیم میکنم...

ای عشق پاک من...

امشب روح سرگردانم برای توست...

برای تنها نگاهت که آخرین نگاهت شد...

امشب شب جداییست...

ابر های سیاه مقابل نور تورا بر وجودم گرفتند...

مگر گناه من چه بود؟جز دوس داشتن تو...

 

حال دوریه تو تنها دلیل اشک هایم است...

 

 

نفهمیدی که من بی تو میمیرم...

نفهمیدی که من بی تو تنها ترینم...

نفهمیدی که دل بی تو داغونه...

نفهمیدی که من بی تو  دیونم...

 

 

 

 

[ 14 / 5برچسب:, ] [ 2 AM ] [ ♥●•٠·اصغرحاجي پور ♥●•٠· ] [ ]

درحصرت دیدنش مردن...

حس عجیبی دارم...

انگار خیلی از من دور شدی...

امروز دیدمت درس زمانی که تومنو نمیدیدی...

قلبم لرزید...

چشمات...

یادش دیونم میکنه...


یاد لحظه ای که تو آغوش من بودیو بوسیدنشون شیرین بود برام...

نمیدونم شاید رد لب های کس دیگ روشون باشه...

نفسمو توسینم حبس کردم تا جلو بغضمو بگیرم...

دویدم طرفت که نگاتو از من نگیری...


بی دلیل صدات زدم: نرو...

ولی لابه لای جمعیت تورو گم کردم...


احساس درد کل وجودمو گرفته...

چراغ های راه روی بیمارسان پشت سر هم رد میشن و من اسم تورو زمزمه میکنم:

نرو تنهام نزار...

دکترا داد میزن ببرینش اتاق عمل...

ولی دیگ خیلی دیر شده...


جونی عاشق با قلبی خسته درغروب غمگین با مرگی سخت و در حصرت دیدن عشقش چشم از

دنیای بی کسی و غریبی بست و سمت آسمون پرکشید...


 

تسلیت قلب صبورم دیگ اون دوست نداره...[ 14 / 5برچسب:aشکست عشقی اصغرحاجی پور ,,,,اهنگ جدیداصغرحاجی پور,,فول البوم لکی لری ,کردی اصغرحاجی پور,, ] [ 2 AM ] [ ♥●•٠·اصغرحاجي پور ♥●•٠· ] [ ]

مرگ بی صدا...


تو منو سوزوندی و رفتی...                        عشقو ازم گرفتی و رفتی....


ندونسی که چی می کشم...                        هرچی خواسی گفتی و رفتی...امشب یه نفر از پیشتون پرکشید...

سمت اسمونی که خدا توش هس...خدایی که تنهات نمیزاره...

خدایی که دلتو نمیکشه...خدایی که عشقو ازت نمیگیره...

خدایا دوست دارم...

یه روزی جای کلمه ی خدا اسم تو بود...


نمیدونسم تو امروز دلمو میشکونی...

نمیدونسم منو تو بی کس ترین دنیا تنها میزاری و میری...


خیلی پشیمونم از خودمو تو...از لحظه ی با هم بودنمون...از لبخندی که بهت میزدم...


ولی دیگ حالا اون لبخندو نمیبینی...

چون صورتم دیگ پیش تو نیس...

زیره خاکه...

[ 14 / 5برچسب:, ] [ 2 AM ] [ ♥●•٠·اصغرحاجي پور ♥●•٠· ] [ ]

رفتیو من درغم فراغت خودمو از بین بردم...

دلم گرفته...

امروز تنهام گذاشی...

یادت داره بدجوری منو از درونم می سوزونه...

یاد لحظه ای که دسمو گرفتی سرتو رو شونم گذاشی گفتی دوست دارم...

ولی حیف نمی دونسم که دوس داشنت این معنیو میده که امروز تنهام میزاری و من دلم میگیره...

حالا چیزی جز غم برا دل بیچارم نزاشیو رفتی...

 

یاداون لحظه ای که عهد بسیم پناه هم باشیم کنار هم باشیم و همو تنها نزاریم هنوزم عذابم میده...

من بهت گفتم نمیتونم بدون تو یه ثانیه دووم بیارم...

باورم نکردیو رفتی؟

آخه چرا؟

وای..

.

.

.

میدونی چی شد؟

رگمو زدم!!!!

تا 60 میشمارمو میبینی که چ عذابی کشیدمو تو سکوت لحظه هام شکسمو نبودی که ببینی... 

 

 

[ 14 / 5برچسب:aشکست عشقی اصغرحاجی پور ,,,,اهنگ جدیداصغرحاجی پور,,فول البوم لکی لری ,کردی اصغرحاجی پور,, ] [ 2 AM ] [ ♥●•٠·اصغرحاجي پور ♥●•٠· ] [ ]

دلم گرفته...

دلم گرفته...

حسابی هواتو کردم...

هوای آغوشتو که جای خوبی برای گریه هام بود...

هوای دساتو که توش دسای سردمو میزاشم و احساس گرما میکردم...


دلم گرفته...

یاد آخرین نگاهت افتادم که بم کردی....

یاد لحظه ای که برا آخرین بار گفتی عشقم دوست دارم..

یاد لحظه ای افتادم که ازم دور می شدی و من تو دلم صدات میکردم برگرد...


دلم گرفته...

امشب یه حس دیگ ای دارم...

احساس میکنم خیلی به من نزدیکی با اینکه ازم دوری...

پس بیا کنارم و تا ابد پیشم بمونو نزار حصرت بودنتو بخورم و دلم بگیره...


آه...

بغضم شکست...

اشک هام داره آروم آروم میاد پایین...

.

.

.


دوست دارم...


 


 

 

 [ 14 / 5برچسب:, ] [ 2 AM ] [ ♥●•٠·اصغرحاجي پور ♥●•٠· ] [ ]

رویای شیرین...

تنهام، تنهای تنها...

کنار پنجره اتاقم به بیرون خیره شدم...

حالا جز خاطراتت و یادت  برام چیزی باقی نمونده...

خاطراتی که با وجود تو شیرین بودو حالا جز طعم تلخ برایم مزه ای نداره...

اشک از چشمانم سرازیر شده و چشامو خیس کرده اشکی که هر شب به یادت میریزم...

امشب بارون زد...

به یاد اون شبی که زیر بارون همدیگه رو دیدم بازم چشامو به بیرون پنجره دوختم تا تورو ببینم...

دلتنگت شدم، خیلی...

چشام نگاه پر از عشقتو نیاز داره...

سایه ی شخصی از خیابون به سمت من میاد ...

تپش قلبم تند تند شده، احساسی آشنا به من دس داده...

از اتاق رفتم بیرون...

تو نزدیک اومدی، نزدیکو نزدیک تر...

اشک های روی گونمو پاک کردی و منو در آغوش گرفتی...

 

اشکم شدت گرفته...

تنهام نزار... تنهام نزار...

نترس عشقم من همیشه با توام تنهات نمیزارم، دوست دارم...

 

صدای آسمون منو از خواب بیدار کرد صدات زدم، تنهام نزار...

ولی همه چیز یه ( رویای شیرین) بود، اشک چشامو خیس کرد و من در حسرت دیدن دوبارت موندم...

 

 

 

 

[ 14 / 5برچسب:, ] [ 2 AM ] [ ♥●•٠·اصغرحاجي پور ♥●•٠· ] [ ]

صدایم کن نگاهم کن ای نازنینم...

صدایم کن نگاهم کن ای نازنینم...

دیگر یادم نمیکنی؟؟؟ دیگر صدایم نمیکنی؟؟؟ نگاهت را گرفتی از نگاهم به کدامین گناه؟؟؟

دلم برای دلتنگی هایم که برایت بود تنگ شده...

 نازنینم تنهایم نزار...                                                     

خودت میدانی که نفسم در هوایی که نفس های تو نیست میگیرد...

خودت میدانی که قلبم برای تو می تپد و احساس نبودنت قلبم را از تپش باز میدارد...

این حرف دلم را به که گویم جز تو؟

تنهایم مگزار که زندگیم بی تو رنگی ندارد و هیچ امیدی برای زنده موندن باقی نمی ماند...

دوست دارم...

 

 

[ 14 / 5برچسب:, ] [ 2 AM ] [ ♥●•٠·اصغرحاجي پور ♥●•٠· ] [ ]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد